VERSTUIKTE ENKEL

Enkelbandage om de enkel te stabiliseren, verstuikingen en verzwikkingen te voorkomen en sportactiviteiten te hervatten.